اجاره و تامین انبار های استاندارد برنج

سوله برنج

انبار نگهداری برنج

محل نگه داری برنج باید تمیز و عاری از هرگونه تار عنکبوت، حشره، گرد و غبار و دور از دسترس جانورهای آفت رسان باشد. کیسه های برنج بایستی دور از رطوبت و در جای خشک و خنک نگهداری شوند و بهتر آن است که کف محل نگهداری برنج با پالت های چوبی پوشانده شود و برنج در ارتفاع 20 تا 25 سانتیمتری نگهداری شود.

شرایط انبار برنج

در نگه داری برنج کیسه و گونی آن عامل مهمی هستند که خود مانع از بروز رطوبت می شوند. کیسه های پارچه ای به دلیل ساختار و نوع ماده هایی که در آن ها به کار رفته است گزینه مناسبی هستند که سبب می شوند برنج دوام بیشتری داشته باشد.
فاصله ی بین کیسه ها و البته فضای نگهداری بسیار مهم است. اگر کیسه ها کنار هم باشند بهتر است که تا حد امکان میان کیسه ها و سطح اطراف آن ها فاصله باشد تا هوا بتواند آزادانه میان کیسه ها گردش کند.

کیسه های برنج با سقف محل نگهداری بایستی حداقل 1.5 متر فاصله داشته باشند و همچنین بهتر است بین ردیف کیسه های برنج و اطراف آن ها از هر طرف یک متر فاصله باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *